Sorumluluklarımız

Şirketimizin temel ilkelerinden olan “İnsana ve Doğaya Saygı” ilkemizin verdiği sorumlulukla çalıştığımız tüm sektörlerimizde aynı kalite ve disiplini sürdürürken, yaptığımız tüm projelerde;

  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedefleyerek, yapım kalitesini arttırmayı ve kalite kontrol sistemini çağın gerektirdiği normlarda maksimum seviyede uygulamayı,
  • Mühendislik ve mimari alanlarda uygulanan son teknoloji gelişmeleri yakından takip ederek, çevre duyarlılığı ve kalitesini sürekli arttırmayı,
  • İşini söz verilen zamanda teslim etmeyi,
  • Her seviyedeki profesyonel çalışanları ile projelerimizi sürdürürken, çalışanlarını periyodik eğitimler aracılığıyla bilgilerini sürekli güncel kılmayı,
  • Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde geçen çevre boyutları ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) riskleri ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi,
  • Güvenli çalışma alanları yaratarak gerek ofislerimiz gerekse şantiyelerimizin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi,
  • Doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak ofis ve şantiyelerimizde doğaya duyarlı çalışmalar yapmayı taahhüt ediyoruz.