Kariyer

CAKAY Şirketi‘nin vizyon, misyon ve kültürüne uygun insan kaynağı stratejileri belirleyerek çalışanlarımıza her zaman değer katmayı hedefliyoruz. Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine katkı sağlanması ve şirket vizyon, misyon ve kültürüne uygun yeni yeteneklerin CAKAY bünyesine kazandırılması insan kaynakları politikasının temel stratejilerini oluşturuyor. “İnsan ve Kalite” odaklı bir insan kaynakları sistemi üzerinden şirketimizin hedefleri;

 

 

 • Sektörün önde gelen firmaları arasında yer alabilmek,
 • Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tercih edilen şirketlerden biri olmak,
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini şirketimizin prensipleri doğrultusunda en uygun şekilde sağlamak ve çalışmalarını en verimli ve etkin olarak kullanmak,
 • Her zaman en etkin öğrenme yolu olan kişisel gelişim metodunu kullanarak bütün çalışanlarımıza eşit şekilde eğitimler vererek hem onların hem de şirketimizin gelişmesinde katkıda bulunmak,
 • Çalışanlarımızla bir aile olarak çalışmayı hedefleyerek onların maddi ve manevi haklarını korumak,
 • Her çalışanımızın kariyer planlamasına katkıda bulunarak onların doğru yönlendirilmelerini ve hedefleri doğrultusunda fırsatlar yaratmak,
 • Önceliğimizin sağlık olduğunu bilerek güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Bireysel ve takım çalışmalarına önem vererek şirketimizin ortak karlılık ve etkinliğine katkıda bulunmak,
 • Başarının değişmez ve temel bir ilke olduğunu benimseyerek yaptığımız bütün çalışmalarda İnsan Kaynaklarının hedef ve stratejileri;

CAKAY Ailesine Katılan Her Çalışan;

 • Eğitim potansiyelini arttırabilen,
 • Açık görüşlü,
 • Çağdaş ve modern yaklaşıma sahip,
 • Fırsatları yakalayabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Kendisine ve işine katkıda bulunabilen,
 • Her zaman sorumluluklarının bilincinde olabilen,
 • Şirketimizin menfaatlerine sahip çıkarak onları koruyabilecek,

Şirketimizin Kurumsal Değerlerini benimseyecek ve koruyacak çalışanlarımıza sahip olabilmektir.