Biyomedikal Mühendislik Çözümlerimiz

Biyomedikal Mühendisliği tıbbi problemlere mühendislik yaklaşımı ile tanı veya tedaviye yönelik yöntemler geliştirerek çözüm üretilmesini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendisliğinin başlıca amaçları, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, biyoloji gibi yaşam bilimlerinde ortaya konan problemlere, fizik, kimya, matematik, mühendislik bilimlerinin temel ilkelerini uygulayarak bu problemlerin çözümünün, bunlarla bağlantılı olarak tanı ve tedaviye yönelik yeni yöntem, algoritma, cihaz ve yazılımların tasarlanıp geliştirilmesinin, mevcut yöntem ve cihazların mühendislik bilimleri ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak geliştirilmesinin ve imal edilmesinin yanı sıra, çeşitli sağlık kurumlarındaki çeşitli ölçekteki tıbbi cihaz ve yazılım sistemlerinin sorunsuz bir şekilde işlemesi için bu sistemlerin kalibrasyonu, bakımı gibi nitelikli elemanlara gereksinim duyan hizmetleri de kapsamaktadır.

 

CAKAY Şirketi olarak “Biyomedikal Mühendislik Çözümlerimiz” aşağıdaki gibi tanımlanabilmektedir:

  • Devlet veya Özel sektör bünyesindeki Sağlık kuruluşlarında (hastaneler, tedavi ve teşhis merkezleri vb.)  tıbbi cihaz ve tıbbi teknoloji ihtiyaçlarına veya bu teknolojilerin alt yapılarına yönelik projelendirme ve fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu kurumların sahip olduğu cihazların periyodik bakım ve onarım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
  • İş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, memnuniyetlerini sürekli kılmayı hedefleyerek, projelerin yapım kalitelerini arttırmayı ve kontrol sistemini çağın gerektirdiği normlarda maksimum seviyede uygulamayı,
  • Mühendislik alanında uygulanan son teknoloji gelişmeleri yakından takip ederek, çevre duyarlılığı ve kalitesini sürekli arttırmayı,
  • Tıbbi cihaz, malzeme ve araç-gereç cihazlarının satış sonrası destek vermek amacı ile yetkili firmalarla kullanıcıları buluşturmakta ortak görev almayı,
  • Kullanılan cihazların ve bunlara yönelik altyapı sistemlerinin denetimi ve bunlara dair yatırımların planlanması ve kurulan bu sistemlerin kalibrasyonu ve simülasyonu gibi faaliyetlerin yerine getirilmesinde görev almayı hedeflemekteyiz.